JFE Super Core

Electrical steel sheets for high-frequency application

10JNEX900 / 10JNHF600 铁损曲线数据 / 磁化曲线数据, 请联系客服东莞市优优金属材料有限公司

电话: 086-0769-82586589
传真: 086-0769-82586589
手机: 086-18826897469
微信: 086-18826897469
Skype: 086-18826897469
Q Q: 506586589
邮箱: [email protected]